منوی دسته بندی

مقالات

10 نکته کنفسیوس برای تغیر در سبک زندگی

کنفوسیوس، چنان که معروف است، حکیم پرآوازه چینی است. به اعتقاد برخی افراد، کنفوسیوس برای ملت چین و گروهی از مردم خاور دور، حکم پیامبران را دارد و برای عده…